Love SSPN

Skim yang Patuh Syariah 
menggunakan konsep “Wakalah Bil Istithmar” di mana pendeposit melantik PTPTN untuk menguruskan deposit mereka bagi tujuan pelaburan.

KEISTIMEWAAN

Pelbagai keistimewaan menarik untuk dimiliki

Perlindungan Takaful

Nikmati perlindungan takaful SSPN-i Plus sehingga RM 1 Juta*

Serendah RM1 Sehari

Pelan simpanan mampu milik untuk semua

Pelepasan Taksiran Cukai

Nikmati pelepasan taksiran cukai tahunan

Geran Sepadan

Pemberian kepada keluarga yang layak*.

Dijamin Kerajaan

Simpanan anda dijamin kerajaan

Dividen Kompetitif

Tambah simpanan dengan pulangan dividen tahunan yang menarik

Patuh Syariah

Simpanan dijamin mengikut syariah dan bebas dari unsur meragukan

Cabutan Wow!

Menangi pelbagai hadiah menarik dengan simpanan di SSPN-i Plus

PENGENALAN

Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN-i)

Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN-i) adalah merupakan satu skim atau instrumen simpanan yang direka khas oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) bagi tujuan pendidikan tinggi. Skim yang ditawarkan adalah patuh Syariah yang menggunakan konsep “Wakalah Bil Istithmar” di mana pendeposit melantik PTPTN untuk menguruskan deposit mereka bagi tujuan pelaburan.

Jumlah pembukaan Akaun SSPN-i dari bulan Januari sehingga bulan September 2018 adalah sebanyak 347,297 Akaun. Jumlah geran sepadan RM500 yang telah dikemaskini pada penyata dari bulan Januari sehingga bulan September 2018 bagi akaun SSPN-i adalah sebanyak 99,174 Akaun.

KEISTIMEWAAN
SSPN-i

Syarat-Syarat

Skim Simpanan Pendidikan Nasional

Warganegara Malaysia

Pendeposit berumur 18 tahun ke atas atau sebelum 64 tahun

Penerima manfaat berumur 1 hari sehingga sebelum 29 tahun

Penerima manfaat terdiri daripada diri sendiri/anak/anak jagaan yang sah sahaja

PENGENALAN

Skim Simpanan Pendidikan Nasional (SSPN-i PLUS)

SSPN-i Plus merupakan satu skim atau pelan simpanan yang direka oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) untuk penabungan bagi tujuan pendidikan tinggi. SSPN-i Plus ditambahbaik daripada SSPN-i sedia ada dengan perlindungan takaful yang murah dan komprehensif. SSPN-i Plus mengguna pakai konsep simpanan bulanan dan jumlah simpanan adalah bergantung kepada pakej yang dipilih.

Sehingga 31 Mac 2019, sebanyak 302,834 akaun SSPN-i Plus telah dibuka. Daftar akaun SSPN-i Plus anda hari ini untuk menikmati pelbagai faedah dan manfaat takaful disamping memupuk amalan menyimpan demi pendidikan masa depan yang gemilang untuk anak-anak anda!

RM
geran sepadan
akaun sspn-i
akaun SSPN-i Plus
RM
Pelepasan Taksiran
KEISTIMEWAAN
SSPN-i PLUS

INTAN

RM30/bulan

DELIMA

RM50/bulan

TOPAS

RM100/bulan

ZAMRUD

RM200/bulan

NILAM

RM300/bulan

BERLIAN

RM500/bulan

Testimoni

Apa Kata Mereka..

Kami menghargai setiap maklum balas daripada pelanggan kami

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Nik Laufa
Designer
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Kurt Kobing
Pemuzik

HADIAHKAN PADA YANG TERSAYANG

Simpanan pelbagai manfaat kepada yang Teristimewa

Soalan Lazim

SSPN-i Plus merupakan satu skim atau pelan simpanan yang direka oleh Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN) untuk penabungan bagi tujuan pendidikan tinggi. SSPN-i Plus ditambahbaik daripada SSPN-i sedia ada dengan bayaran sumbangan takaful yang murah dan perlindungan yang komprehensif.
SSPN-i Plus mengguna pakai konsep simpanan dengan komitmen bulanan dan jumlah simpanan dan bayaran sumbangan takaful adalah bergantung kepada pakej yang dipilih.

Ya. Pelan simpanan ini adalah patuh syariah yang menggunakan konsep Wakalah Bil Istithmar bagi simpanan SSPN-i Plus iaitu kontrak wakil dan kontrak pelaburan. Manakala bagi skim takaful pula menggunakan konsep Iltizam Bil Al Tabarru. Produk ini telah mendapat pengesahan syariah oleh Islamic Banking and Financial Institution of Malaysia (IBFIM).
SSPN-i Plus menawarkan enam (6) pakej pilihan dengan komitmen terendah sebanyak RM30 sebulan. Pakej yang ditawarkan adalah seperti jadual:

Jadual: Pakej Yang Ditawarkan Dalam SSPN-i Plus

PAKEJ INTAN DELIMA TOPAS ZAMRUD NILAM BERLIAN
Simpanan SSPN-i RM20 RM40 RM90 RM180 RM270 RM200
Sumbangan Takaful RM10 RM10 RM10 RM20 RM30 RM300
Jumlah Komitmen Bulanan RM30 RM50 RM100 RM200 RM300 RM500
 1. Patuh syariah.
 2. Pelepasan taksiran cukai ke atas simpanan bersih tahun semasa sehingga RM15,000.00 setahun.
 3. Komitmen serendah RM 30.00 sebulan.
 4. Manfaat bagi kematian/ keilatan kekal( kemalangan) sehingga RM1,000,000.00.
 5. Tiada pemeriksaan kesihatan.
 6. Kadar dividen yang kompetitif dan dikecualikan daripada cukai pendapatan.
 7. Khairat kematian termasuk pasangan dan maksimum 3 orang anak.
 8. Manfaat takaful bagi 36 penyakit kritikal.
 9. Elaun kemasukan hospital sehingga RM200 sehari.
 10. Layak memohon pinjaman PTPTN.
 11. Perlindungan 24 jam di seluruh dunia.
 12. Simpanan dijamin kerajaan.
Manfaat takaful mengikut pakej adalah seperti jadual:
PAKEJ INTAN DELIMA TOPAS ZAMRUD NILAM BERLIAN*
Simpanan SSPN-i RM20 RM40 RM90 RM180 RM270 RM200
Sumbangan Takaful RM10 RM10 RM10 RM20 RM30 RM300
Jumlah Komitmen Bulanan RM30 RM50 RM100 RM200 RM300 RM500
MANFAAT TAKAFUL
Kematian/Keilatan Kekal & Menyeluruh (Kemalangan) RM40,000 RM40,000 RM40,000 RM80,000 RM120,000 RM1,000,000
Kematian/ Keilatan Kekal & Menyeluruh (Biasa) RM20,000 RM20,000 RM20,000 RM40,000 RM60,000 RM500,000
Keilatan Kekal & Sebahagian (Biasa dan Kemalangan) Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada RM100,000
36 Penyakit Kritikal (Bayaran manfaat dipercepatkan) RM10,000 RM10,000 RM10,000 RM20,000 RM30,000 RM100,000
Elaun Kemasukan Hospital/ hari** RM20 RM20 RM20 RM40 RM60 RM200
Khairat Kematian Pendeposit, Pasangan (yang pertama & sah sahaja) dan anak

RM2,500 (Pendeposit dan pasangan)

RM2,500

RM1,000 (setiap anak – maksimum 3 orang anak sahaja)

RM18,000 (pendeposit)

RM9,000 (pasangan)

RM2,000 (setiap anak – maksimum 3 orang anak)

Isteri:
 • Sah dan diiktiraf
 • 18 tahun sehingga 65 tahun
 • Jika mempunyai lebih dari satu isteri yang mana mati dulu


Isteri:
 • 3 orang anak
 • Anak sendiri
 • Anak angkat mesti berdaftar di JPN
Perbezaan antara SSPN-i Plus dengan SSPN-i adalah seperti jadual:
Perkara SSPN-i Plus (SSPN-i + Takaful) SSPN-i
Komitmen Minimum Serendah RM30/ sebulan. Tiada
Sumbangan Takaful Serendah RM10 sebulan atau mengikut pakej yang dipilih. Percuma (layak hanya kepada pendeposit yang mempunyai simpanan RM1,000 dan keatas)
Manfaat Takaful Manfaat kematian/ ilat kekal (kemalangan) sehingga RM1,000,000. Manfaat kematian/ ilat kekal (kemalangan) (Ringgit ke Ringgit).
Manfaat kematian/ ilat kekal (biasa) sehingga RM500,000. Manfaat kematian/ ilat kekal (biasa) (Ringgit ke Ringgit).
Manfaat ilat kekal separa sehingga RM100,000. Tiada
Manfaat 36 penyakit kritikal sehingga RM100,000. Tiada
Elaun kemasukan hospital sehingga RM200 sehari. Tiada
Khairat kematian mengikut pakej:
 1. Pendeposit – sehingga RM18,000,
 2. Pasangan – sehingga RM9,000, dan
 3. 3 anak – sehingga RM2,000 seorang.
Khairat kematian bagi:
 1. Pendeposit – RM2,000, dan
 2. Penerima manfaat – RM500
Pelepasan Taksiran Cukai Pendapatan
 1. Sehingga RM8,000 setahun berdasarkan simpanan bersih SSPN-i dan SSPN-i Plus tahun semasa.
 2. Menikmati tambahan pelepasan taksiran cukai iaitu sehingga RM7,000 setahun berdasarkan bayaran sumbangan takaful tahun semasa.
 1. Sehingga RM8,000 setahun berdasarkan simpanan bersih SSPN-i dan SSPN-i Plus tahun semasa.
 2. Tiada
Geran Sepadan (Insentif kemasukan ke IPT) Tiada Sehingga RM10,000 bagi satu keluarga yang layak.
Syarat Pembukaan Akaun Mana-mana warganegara Malaysia boleh membuka akaun untuk:
 • Diri sendiri
 • Anak sendiri, dan
 • Anak jagaan yang sah.
Mana-mana warganegara Malaysia boleh membuka akaun untuk:
 • Diri sendiri
 • Anak sendiri
 • Anak jagaan yang sah
 • Mana-mana warganegara Malaysia yang lain berumur tidak melebihi 28 tahun
Semua warganegara Malaysia yang berumur 18 tahun sehingga mencapai umur 64 tahun layak membuka akaun untuk diri sendiri dan boleh membuka akaun untuk anak atau anak jagaan yang sah (mestilah juga warganegara Malaysia) yang berumur 1 hari sehingga sebelum mencapai umur 29 tahun.
Tiada sebarang pemeriksaan kesihatan atau laporan perubatan diperlukan untuk membuka akaun ini. Walau bagaimanapun bagi Pakej Berlian, bakal pendeposit perlu menjawab tiga soalan kesihatan yang terdapat pada borang pembukaan akaun. Jika terdapat jawapan YA bagi salah satu soalan, bakal pendeposit TIDAK LAYAK menyertai Pakej Berlian dan dinasihatkan untuk menyertai pakej yang lain.
Boleh tetapi bagi Pakej Intan, Delima, Topas, Zamrud dan Nilam sahaja (tertakluk kepada terma dan syarat).
Ya, jumlah tuntutan bagi manfaat kematian biasa akan ditolak daripada tuntutan bagi penyakit kritikal. Namun begitu tuntutan bagi manfaat kematian disebabkan kemalangan tidak akan berkurangan walaupun pendeposit telah membuat tuntutan bagi manfaat penyakit kritikal.
Tidak. Pendeposit tidak akan menerima apa-apa penentusahan keahlian daripada PTPTN tetapi pihak pengendali takaful akan menghantar Sijil Takaful (Certificate Schedule) secara pos atau emel kepada pendeposit dalam tempoh 30 hari (sebulan) dari tarikh pembukaaan akaun.
Boleh. Pendeposit yang telah mempunyai akaun SSPN-i boleh membuka akaun SSPN-i Plus tanpa perlu menutup akaun SSPN-i.
Tidak boleh. Pendeposit yang membuka akaun untuk diri sendiri hanya boleh mempunyai satu akaun sahaja dengan mana-mana pakej. Walau bagaimanapun, seseorang pendeposit boleh membuka banyak akaun untuk penerima manfaat yang berlainan (anak/ anak jagaan yang sah sahaja) bagi pakej yang sama atau berlainan, kecuali untuk pakej Berlian (hanya terhad kepada dua (2) akaun untuk seorang pendeposit atau perlindungan kematian/ ilat kekal (kemalangan) maksimum sebanyak RM2,000,000).
Ya. Penerima manfaat boleh mempunyai lebih dari satu akaun tetapi pembukaan akaun mestilah dibuat oleh pendeposit yang berbeza sama ada akaun dibuka untuk diri sendiri, dibuka oleh ibu atau dibuka oleh bapa atau dibuka oleh penjaga yang sah. Ini bermakna setiap penerima manfaat hanya boleh mempunyai maksimum dua (2) akaun sahaja.
Kemudahan saluran simpanan yang disediakan adalah seperti jadual:
Saluran Simpanan Caj

Kaunter PTPTN

 • Secara tunai
 • Kad kredit
 • Kad debit
 • Kad ATM
Tiada

Potongan Gaji

 • Awam (JANM)
 • Swasta (Agensi)
Tiada

Auto Debit

 • Bank Islam (BIMB)
 • Maybank
 • RHB Bank
 • CIMB Bank
 • Bank Simpanan Nasional (BSN)

 

 • Tiada
 • Tiada
 • RM0.53 per transaksi
 • Tiada
 • RM1.00 untuk pendaftaran (sekali sahaja). RM0.53 per transaksi

Perbankan Internet

 • Maybank2u
 • CIMB Clicks
Tiada

JomPay

 • Klik di sini untuk 40 bank terlibat.
Tiada

SSPN-i Plus online

Tiada

Direct Debit

 • Klik di sini untuk Senarai Bank yang terlibat
Tiada
Simpanan hanya boleh dikeluarkan selepas tiga (3) tahun dari tarikh pembukaan akaun dan jumlah minimum yang perlu ada di dalam akaun adalah sebanyak RM1,000. Selepas tempoh tiga (3) tahun tersebut, pendeposit boleh membuat pengeluaran pada bila-bila masa dan masih tertakluk dengan syarat baki minimum yang ditetapkan.
Sekiranya tiada sebarang bayaran diterima selepas tempoh ihsan, maka akaun akan ditutup serta-merta.
Tidak boleh. Apabila penerima manfaat telah mencapai had umur yang ditetapkan, akaun akan ditutup secara automatik. Penerima manfaat hendaklah membuka akaun untuk diri sendiri sekiranya ingin meneruskan penabungan.
Sekiranya pendeposit bercadang menukar pakej yang lain, beliau hendaklah menutup akaun sedia ada terlebih dahulu dan membuka akaun yang baharu.
Tidak. Pendeposit boleh membuka akaun baharu tanpa perlu menunggu tempoh tertentu. Walau bagaimanapun, penyertaan semula dianggap baharu dan pendeposit akan menerima Sijil Takaful baharu dengan tempoh perlindungan yang baharu.
Akaun akan ditutup setelah mendapat makluman kematian daripada pendeposit. Pendeposit hendaklah mengemukakan dokumen lengkap untuk tuntutan khairat kematian
Tidak. Pelepasan taksiran cukai pendapatan ke atas simpanan bersih bagi SSPN-i Plus dan SSPN-i hanya diberikan sehingga RM8,000. Walau bagaimanapun bagi akaun SSPN-i Plus, pendeposit boleh menikmati tambahan pelepasan taksiran cukai pendapatan ke atas sumbangan takaful yang dibayar kepada pengendali takaful sebanyak RM7,000, di bawah kategori pelepasan bagi insurans nyawa dan KWSP
Tidak layak. Jika berlaku kematian penerima manfaat, akaun akan ditutup dan semua keistimewaan akan terbatal.
 1. Stroke
 2. Heart Attack
 3. End Stage Kidney Failure
 4. Cancer
 5. Coronary Artery By-Pass Surgery
 6. Other Serious Coronary Artery Disease
 7. Angioplasty And Other Invasive Treatment For Major Corornary Artery Disease
 8. End Stage Liver Failure
 9. Fulminant Viral Hepatitis
 10. Coma
 11. Benign Brain Tumor
 12. Paralysis/ Paraplegia
 13. Blindess/ Total Loss of Sight
 14. Deafness/Total Loss of Hearing
 15. Major Burns
 16. HIV Due to Blood Tranfusion
 17. End Stage Lung Disease
 18. Encephalitis
 19. Major Organ/ Bone Marrow Transplant
 20. Loss of Speech
 21. Brain Surgery
 22. Heart Valve Surgery
 23. Terminal Illness
 24. Bacterial Meningitis
 25. Major Head Trauma
 26. Chronic Aplastic Anaemia
 27. Motor Neurone Disease
 28. Parkinson Disease
 29. Alzheimer’s Disease/ Irreversible Organic Degenerative Brain Disorders
 30. Muscular Dystrophy
 31. Surgery to Aorta
 32. Multiple Sclerosis
 33. Primary Pulmonary Arterial Hypertension
 34. Medullary Cystic Disease
 35. Severe Cardiomyopathy Systemic Lupus
 36. Eryhematosus with Lupus Nephritis
Manfaat takaful boleh dituntut serta-merta bagi kes kemalangan. Bagi kes selain daripada kemalangan, manfaat takaful akan dibayar selepas tamat tempoh menunggu seperti di jadual:

Jadual: Tempoh Menunggu Bagi Tuntutan Manfaat Takaful

Manfaat Tempoh Menunggu
Kematian Akibat Kemalangan (semua pakej)
 • Perlindungan serta-merta.
Kematian Biasa (selain Pakej Berlian)
 • 12 bulan dari tarikh kuat kuasa perlindungan bagi keadaan sedia ada*.
 • Perlindungan serta-merta (selain daripada keadaan sedia ada).
Kematian Biasa (Pakej Berlian)
 • 3 bulan bagi sebab-sebab semulajadi
Ilat Kekal Menyeluruh (selain Pakej Berlian)
 • 12 bulan dari tarikh kuat kuasa perlindungan bagi keadaan sedia ada*.
 • Perlindungan serta-merta (selain daripada keadaan sedia ada).
Ilat Kekal dan Separa (Pakej Berlian sahaja)
 • 12 bulan dari tarikh kuat kuasa perlindungan bagi keadaan sedia ada*.
Penyakit Kritikal
 • 30 hari (selain daripada penyakit sedia ada dan penyakit khusus).
 • 120 hari (penyakit khusus)
Manfaat Pendapatan Hospital
 • Akibat Kemalangan – serta-merta
 • Akibat Penyakit
  • 30 hari daripada tarikh kuat kuasa
  • 120 hari (penyakit khusus)

Berikut adalah senarai penyakit khusus:

 • Hipertensi, diabetes melitus dan penyakit kardiovaskular
 • Semua tumor, kanser, sista, nodul, polip, batu sistem kencing dan sistem biliary
 • Semua penyakit telinga, hidung (termasuk sinus) dan tekak
 • Hernia, hemoroid, fistula, hidrosele, varikosele
 • Endometriosis termasuk penyakit sistem reproduktif
 • Gangguan spina vertebra (termasuk cakera) dan penyakit lutut

Tidak. Jawatankuasa Syariah Pengendali Takaful telah memutuskan agar tiada manfaat dibayar atas sebab bunuh diri.

Ya, selagi anggota beruniform tidak terlibat secara langsung dalam tugasan peperangan/ rusuhan, rusuhan awam sama ada diisytihar atau tidak.

Pembayaran akan dibuat dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh dokumen lengkap dan diserahkan kepada pengendali takaful.

Waris boleh membuat tuntutan, walau bagaimanapun manfaat takaful hanya akan dibayar kepada waris yang sah sahaja.

Bagi kes kematian pendeposit, kaedah pemulangan simpanan dan pembayaran manfaat takaful oleh pengendali takaful adalah seperti berikut:

 1. Bagi jumlah simpanan atau manfaat yang kurang daripada RM3,000 – waris hendaklah mengisi dan menandatangani Bon Tanggung Rugi serta dokumen yang berkaitan yang mengikat dari segi undang-undang; atau
 2. Bagi jumlah simpanan atau manfaat takaful RM3,000 dan ke atas – Pengeluaran wang deposit dari akaun simati bagi baki semasa simpanan berjumlah RM3,000 dan ke atas (termasuk manfaat takaful dan dividen) dengan mengemukakan dokumen asal atau salinan:
  • Geran Surat Kuasa Mentadbir/ Geran Probet (Petisyen di bawah Akta Probet dan Pentadbiran 1959) yang dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Malaya; atau
  • Surat Kuasa Mentadbir yang dikeluarkan oleh Pejabat Tanah Dan Daerah; atau
  • Surat Kuasa Pentadbiran yang dikeluarkan oleh Amanah Raya Berhad, Seksyen 17 Akta Perbadanan Amanah Raya 1995 (Akuan/ Arahan).

Manfaat kematian akan dibayar bagi kelima-lima akaun. Contohnya, bagi kematian biasa, sekiranya kelima-lima akaun tersebut adalah akaun Delima, jumlah keseluruhan manfaat kematian yang dibayar adalah sebanyak RM100,000. Manfaat tersebut akan dimasukkan semula ke dalam akaun masing-masing dan bayaran kepada waris akan dibuat mengikut proses penutupan seperti di Soalan 34.

Tidak. Elaun kemasukan hospital tidak terhad dalam Malaysia sahaja. Elaun juga layak dituntut bagi kemasukan hospital di luar negara selagi kunjungan tersebut bukan atas tujuan perubatan. Walau bagaimanapun, kemasukan hospital di Singapura dibayar bagi tujuan perubatan.